اکوسیستم همران

صنعت خودرو، دیگر مانند گذشته نیست که هر خودرو بدون توجه به ناوگان خودرویی دیگر، تولید شده و در اختیار مصرف‌کنندگان نهایی قرار گیرد. خودروها با توجه به اینکه قرار است در دنیای بیرون، با هم اتصال داشته باشند، تولید می‌شوند و این توانایی را دارند که با استفاده از سنسورهایی که بر روی آن‌ها قرار می‌گیرد، اطلاعات یکدیگر را دریافت کرده و پس از تجزیه‌وتحلیل، در اختیار مصرف‌کنندگان نهایی قرار دهند. اپلیکیشن همران این بستر را فراهم کرده است که داده‌ها تحلیل شوند و در قالب گزارشات به‌موقع و دقیق، به کاربران نمایش داده شوند.

اکوسیستم خودروهای متصل

خودروهای متصل

در اکوسیستم خودروهای متصل، دیگر حرفی از رقابت زده نخواهد شد. در این مرحله، تمامی تولیدکنندگان باید با هم دست همکاری دهند و با دیگر اعضای اکوسیستم، در یک حلقه قرار گیرند. توجه آن‌ها به اهمیت این همکاری است که می‌تواند، اتصال کامل ناوگان خودرویی را فراهم کند. در این اکوسیستم، تولیدکنندگان ناوگان خودرویی، به‌عنوان بازیگران اصلی، می‌توانند با تولیدکنندگان سنسورها و دیوایس‌ها همکاری کرده و ناوگانی هوشمند را تولید کنند. ناوگان هوشمند با کمک اپراتورها به اینترنت وصل شده و اطلاعات را جا‌به‌جا کرده و با دیگر ذی‌نفعان، همچون شرکت‌ بیمه، بازار خدمات پس از فروش، رانندگان، صاحبان خودرو و …، به اشتراک می‌گذارند.

فرم همکاری با همران

نقش شما در اکوسیستم خودروهای متصل خالیست. برای پیوستن به همران فرم زیر را پر کنید: